பாடசாலைகள்

பாடசாலைகள்

அரியாலை ஸ்ரீ பார்வதி வித்தியாசாலை புனரமைப்பு திட்டம்.

1. திட்ட முன்னுரை: அரியாலை மண் பல கல்விமான்களையும் விளையாட்டு வீரர்களையும் கலைஞர்களையும் உருவாக்கி, ஊருக்கும் ஈழத் தமிழர் சமூகத்துக்கும் பெருமை சேர்த்த மண். மக்கள் தாமாக முன்வந்து ஆற்றும் பொதுச்சேவையினைத் [ Read More]