கோவில்கள்

கோவில்கள்

அரியாலை ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் கோயில் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டிலுள்ள சிறந்த புண்ணியஸ்தலங்களில் ஒன்றாகும்.

அரியாலை ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் கோயில் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டிலுள்ள சிறந்த புண்ணியஸ்தலங்களில் ஒன்றாகும். இதில் பிரதிட்டை செய்யப்பட்டிருக்கும் சித்தி விநாயக விக்கிரகம் மிகவும் பழமை வாய்ந்தது. அரியாலை ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் [ Read More]

அரியாலை வழிபாட்டுத் தலங்கள்

ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆலயம் முத்து வைரவர் ஆலயம் அரியாலை சிவன் கோயில் பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோயில் கொட்டுக்கிணைற்றுபிள்ளையார் கோயில் ஜயனார் கோயில் ஸ்ரீ முத்தி விநாயகர் கோயில் சித்துப்பாத்தி வைரவர் [ Read More]