கோவில்கள்

கோவில்கள்

அரியாலை ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் கோயில்

அரியாலை ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் கோயில் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டிலுள்ள சிறந்த புண்ணியஸ்தலங்களில் ஒன்றாகும். இதில் பிரதிட்டை செய்யப்பட்டிருக்கும் சித்தி விநாயக விக்கிரகம் மிகவும் பழமை வாய்ந்தது. அரியாலை சிவன் ஆலயத்திட்கான சித்திரத் [ Read More]