அரியாலை வழிபாட்டுத் தலங்கள்

ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆலயம்

முத்து வைரவர் ஆலயம்

அரியாலை சிவன் கோயில்

பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோயில்

கொட்டுக்கிணைற்றுபிள்ளையார் கோயில்

ஜயனார் கோயில்

ஸ்ரீ முத்தி விநாயகர் கோயில்

சித்துப்பாத்தி வைரவர் கோயில்

யூதா மாதா ஆலயம்

ஸ்ரீ நாக கனகாம்பிகை ஆலயம்

கண்ணகி அம்மன் கோயில்

ஸ்ரீ வீரபத்திரர் கோயில்

நெடுங்குளம் பிள்ளையார் கோயில்

கொழும்புத்துறை முத்து மாரியம்மன் கோயில்

கொழும்புத்துறை வைரவர் கோயில்

கொழும்புத்துறை நரசிங்க வைரவர் கோயில்

யோகசுவாமி அனுஸ்டான மண்டபம்

இலந்தைகுளம் பிள்ளையார் கோயில்

உப்புக்குளம் பிள்ளையார் கோயில்

சென் மரியா தேவாலயம்

சந்திர சேகரப்பிள்ளையார் கோயில்

மேற்குதெரு வைரவர் கோயில்

மேற்குதெரு பிள்ளையார் கோயில்

ஸ்ரீ கற்பகவிநாயகர் தேவஸ்தாணம்

கச்சேரி நல்லூர் வைரவர் கோயில்

பண்ணான்குளம் நாச்சியம்மன் கோயில்

மூத்தவிநாயகர் ஆலயம்

சென் ஜேம்ஸ் தேவாலயம்

காந்திநிலைய வைரவர் கோயில்

ஸ்ரீ கலைமகள் வைரவர் கோயில்

மலரமகள் வைரவர் கோயில்

நடுத்தெரு வைரவர் கோயில்

அரியாலை ஞான வைரவர் கோயில்

அரியாலை சனசமுக வைரவர் கோயில்

Leave a Reply

Your email address will not be published.