பாடசாலைகள்

கனகரத்தினம் மகா வித்தியாலயம்

ஸ்ரீ பார்வதி வித்தியாசாலை

துரையப்பா வித்தியாலயம்

கொழும்புத்துறை இந்து மகா வித்தியாலயம் (செட்டிதெரு)

விக்னேஸ்வரா இந்து மகா வித்தியாலயம்

கிழக்கு அரியாலை ஆரம்ப பாடசாலை