கோவில்கள்

 • ஸ்ரீ சித்திவிநாயகர் ஆலயம்
 • முத்து வைரவர் ஆலயம்
 • அரியாலை சிவன் கோயில்
 • பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோயில்
 • கொட்டுக்கிணைற்றுபிள்ளையார் கோயில்
 • ஜயனார் கோயில்
 • ஸ்ரீ முத்தி விநாயகர் கோயில்
 • சித்துப்பாத்தி வைரவர் கோயில்
 • யூதா மாதா ஆலயம்
 • ஸ்ரீ நாக கனகாம்பிகை ஆலயம்
 • கண்ணகி அம்மன் கோயில்
 • ஸ்ரீ வீரபத்திரர் கோயில்
 • நெடுங்குளம் பிள்ளையார் கோயில்
 • கொழும்புத்துறை முத்து மாரியம்மன் கோயில்
 • கொழும்புத்துறை வைரவர் கோயில்
 • கொழும்புத்துறை நரசிங்க வைரவர் கோயில்
 • யோகசுவாமி அனுஸ்டான மண்டபம்
 • இலந்தைகுளம் பிள்ளையார் கோயில்
 • உப்புக்குளம் பிள்ளையார் கோயில்
 • சென் மரியா தேவாலயம்
 • சந்திர சேகரப்பிள்ளையார் கோயில்
 • மேற்குதெரு வைரவர் கோயில்
 • மேற்குதெரு பிள்ளையார் கோயில்
 • ஸ்ரீ கற்பகவிநாயகர் தேவஸ்தாணம்
 • கச்சேரி நல்லூர் வைரவர் கோயில்
 • பண்ணான்குளம் நாச்சியம்மன் கோயில்
 • மூத்தவிநாயகர் ஆலயம்
 • சென் ஜேம்ஸ் தேவாலயம்
 • காந்திநிலைய வைரவர் கோயில்
 • ஸ்ரீ கலைமகள் வைரவர் கோயில்
 • மலரமகள் வைரவர் கோயில்
 • நடுத்தெரு வைரவர் கோயில்
 • அரியாலை ஞான வைரவர் கோயில்
 • அரியாலை சனசமுக வைரவர் கோயில்